Khidmat sokongan

Kidmat sokongan:
1. Penilaian am projek
2. Lakaran pelan dan susunatur serta spesifikasi binaan premis
3. Membekalkan mesin dan peralatan lengkap
4. Tentukan aliran proses dan susunatur mesin
5. Latihan memproses
6. Lawatan odit dan pemantauan
7. Padanan perniagaan (jika berkenaan)